DE EDELE STEEN ANNA PAULOWNA

In 1995 sloot J.M. Deurwaarder Projectontwikkeling een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Anna Paulowna voor diverse nieuwbouwprojecten en gebiedsontwikkelingen binnen de grenzen van het bestaande dorp.

Eén van deze gebiedsontwikkelingen is De Edele Steen. Hier worden 171 woningen gerealiseerd op een locatie die voorheen ruimte bood aan een drietal sportverenigingen. Op initiatief van J.M. Deurwaarder Projectontwikkeling zijn deze verhuisd naar het sportpark aan de zuidzijde van Anna Paulowna, dat eerder door J.M. Deurwaarder Projectontwikkeling is gerealiseerd.

J.M. Deurwaarder Projectontwikkeling is verantwoordelijk voor het ontwerp en de bouw van woningen, de stedenbouwkundige opzet, de ondergrondse en bovengrondse infrastructuur en het bouw- en woonrijp maken van dit gebied van circa 7 hectare. Specifieke wensen van het Hoogheemraadschap ten aanzien van de kwaliteit van het oppervlaktewater leidden tot het toepassen van natuurlijke oeverbescherming, het gebruik van speciale materialen voor waterleidingen en dakgoten en het voorfilteren van regenwater van straten middels consistentieafscheiders.

De Edele Steen is de eerste wijk in Anna PauLowna die geheel conform de voorschriften van het Politiekeurmerk Veilig Wonen® is opgezet. De eerste fase en tweede fase zijn gerealiseerd in 2003 en 2004. In de periode waarin de oplevering van de woningen plaatsvond, is de wijk ook woonrijp gemaakt. De waterpartijen zijn aangelegd, een tweetal moderne bruggen is gerealiseerd en de betreffende delen van de wijk zijn direct gecompleteerd met bestrating, verlichting en groenvoorzieningen.

Fase III, de laatste fase van het project, omvat 38 projectmatige vrije sector koopwoningen en 17 vrije kavels voor particuliere bouw. Deze fase is in 2008 afgerond.
“De Edele Steen” laat goed zien hoe de integrale aanpak van gebiedsontwikkeling leidt tot een evenwichtig en hoogwaardig eindresultaat.