LDH TURFMARKT GOUDA

Reliplan is ingeschakeld om de verkoopbaarheid van het pand aan de Turfmarkt 111 te Gouda te onderzoeken. Hiervoor Reliplan De Iqta Groep een opdracht gegeven om een Quick Scan uit te voeren naar de functionele mogelijkheden en verkoopbaarheid van het pand en de financiële consequenties daarvan.

Het resultaat van de Quick Scan is verkregen door de volgende drie stappen:

 • Inspecteren/inventariseren
 • Controleren
 • Waarderen

Advisering

De huidige eigenaar of belegger kan overwegen om scenario 3 verder verkennen, vanwege het financieel interessante perspectief. Dit scenario is echter alleen de moeite van het verder verkennen waard indien:

 • Er nog voldoende tijd beschikbaar is om het marktrisico uit te sluiten;
 • Er voldoende investeringsruimte is c.q. extern aangetrokken kan worden;
 • Er bereidheid is om de financiële risico’s te accepteren die aan sloop en nieuwbouw op de huidig locatie verbonden zijn.

Er een potentiële gebruiker/huurder in beeld is.Hierbij zijn twee varianten denkbaar:

 1. Zelf ontwikkelen en exploiteren
 2. Belegger vinden die bereid is om te investeren o.b.v. huurintentie

Na de waardering volgt resultaat

Wanneer de conditie, regelgeving en kwaliteit bekend zijn, volgt na een functieanalyse voor welke functies het object/ gebouw geschikt, zeer geschikt of helemaal niet is. Direct daaraan gekoppeld een globale inschatting van de financiele consequenties.
Financiële analyse op basis van heldere en overzichtelijk schema’s.

Waardering

Voor dit pand zijn de volgende 3 scenario’s bekeken:

 1. Het pand verkopen in de huidige staat met beperkte gebruiksmogelijkheden binnen het huidige bestemmingsplan. Minimale aanpassingen beperken tot verkoopgereed maken totaal ca. 400 m2 VVO.
 2. Het pand verbouwen, waardoor er betere gebruiksmogelijkheden ontstaan op basis van het huidige bestemmingsplan. Herindeling bgg tot 4 appartementen plus algemene ruimten. 1e Verdieping upgraden naar 2 volwaardige wooneenheden. Optoppen voorgebouw met twee extra 8 wooneenheden: totaal ca. 500 m2 VVO.
 3. Het pand achter de monumentale voorgevel slopen en geheel nieuw bouwen met woon/zorg bestemming. Totaal ca. 700 m2 VVO.