VOORMALIG V&D GEBOUW ENSCHEDE

Beeldbepalend mogen we het rijksmonument ‘Warenhuis voor Vroom en Dreesman’ in het centrum van Enschede zeker noemen. Dit uit de dertiger jaren stammende gebouw heeft een architectonische vormgeving en detaillering die kenmerkend is voor de warenhuisbouw van J. Kuyt, die voor Vroom en Dreesman meerdere warenhuizen ontwierp. Eind zestiger jaren verliet V&D het pand, waarna het werd gebruikt voor diverse doeleinden. Helaas werd het in deze periode ernstig aangetast door onverantwoord gebruik en gebrek aan onderhoud. De laatste jaren was het pand door leegstand sterk verpauperd.

De huidige eigenaar verwierf het gebouw als beleggingsobject. Omdat het continueren van een winkelbestemming vanwege de ligging minder voor de hand lag, werd voor een kantoorfunctie gekozen. Begin 2005 kreeg J.M. Deurwaarder Projectontwikkeling opdracht tot uitvoering van de totale renovatie van het monumentale pand als turn-key project. Een opdracht die vanwege de monumentenstatus van het gebouw om veel overleg met de Rijksdienst voor de Monumentenzorg vroeg.

Het gebouw omvat ruim 8.000 m2 vloeroppervlak. Oorspronkelijk bestond in het centrale deel van het warenhuis een grote lichthof. Voor de daglichttoetreding, noodzakelijk voor de nieuwe functie als kantoorgebouw, is deze situatie hersteld. Het centrale trappenhuis werd hoofdentree voor het gebouw. In het hoofdtrappenhuis en op twee andere plaatsen zijn nieuwe liftinstallaties aangebracht. Verwarming en koeling van het kantoorgebouw vinden hoofdzakelijk plaats door midde lvan een moderne betonkernactiveringsinstallatie. Tot slot is in het hele gebouw een sprinklerinstallatie aangebracht, waardoor een grote vrijheid in de indeling van de kantoorruimten is ontstaan.

Na deze veeleisende renovatie mag dit monument van cultuur-, architectuurhistorisch en stedenbouwkundig belang eindelijk weer gezien worden en opnieuw een nuttige functie vervullen.